Удоволствие до смърт в „Ненагледна моя”

Автор: Чък Паланюк
Издателство: Ера
Година: 2014
Страници: 312
Оригинално заглавие: Beautiful You
превод от английски: Анелия Калева

Приключих „Ненагледна моя” на Чък Паланюк (ЕРА) със смесени чувства и дълго време се чудех дали изобщо да пиша за романа. Все пак реших да споделя моите мисли върху прочетеното, тъй като сюжетът ме заинтригува още когато книгата излезе и нямах търпения да видя как е развит. Точно това доведе и до голяма степен за моето разочарование, тъй като имах по-високи очаквания. Като начало, спечели ме закачката с романа със сивите нюанси, което разбира се не е основната идея. При Паланюк посредствената Пени си е съвсем обикновена и богатият милионер не се влюбва в нея. Тя става неговото опитно зайче в експериментите му за секс играчки „Ненагледна моя”, които всъщност се справят значително по-добре от мъжете. А когато те излизат на пазара жените полудяват по тях и както казва рекламата съпрузите наистина стават излишни. Нататък Удоволствие до смърт в „Ненагледна моя”

Човешкият гений в „Илион” и „Олимп”

Автор: Дан Симънс
Издателство: Бард
Година: 2004; 2005
Страници: 672, 878
Оригинално заглавие: Ilium; Olympos
превод от английски: Крум Бъчваров, Венцислав Божилов

Има книги, чиито идеи, мащабност и размах на въображението са толкова всеобхватни, че ти е трудно да ги обобщиш в едно ревю. “Илион” и „Олимп” на Дан Симънс са точно такива и мога само да напиша, че направо ми взривиха мозъка. Симънс забърква герои, места и събития, които се развиват успоредно едно на друго, обединени от общата загадка какво се е случило на Земята преди 1 400 години (но в далечното бъдеще). Центърът на всичко това се оказва древната Троянска война, такава каквато не сте си и помислили, че ще видите и която е съвсем реална и оживява пред нас. Гръцките богове са технологични оборудвани и техните машини всъщност изглеждат като магия и лесно могат да се обяснят като супер сили в очите на древните хора. Тук са и схоластиците – възкресени човеци от различни епохи, чиято цел е да следят за развитието на войната и да докладват на боговете. Войната се обръща неочаквано и забравете Илиадата, която знаете. Ще видите и някои старогръцки герои, които поемат на нови и странни приключения. Нататък Човешкият гений в „Илион” и „Олимп”

Ilium and Olympos

Author: Dan Simmons
Pages: 752; 912
Language: English
Ilium/Olympos cyclе

There are books with ideas, grandeur and power of imagination that are difficult to be reviewed. Ilium and Olympos by Dan Simmons are exactly that kind of novels, and I can only write that they just blew my mind. Simmons mixes people, places and events united by the mystery of what happened on Earth 1 400 years ago (but in the far away future). The centre of all is the ancient Trojan War as you have never seen before. The Greek gods are equipped with high modern technologies which appear like magic to the ancient people. There are also scholastics, resurrected humans from different times in the history, whose main goal is to report to the Gods the key events in the war. Suddenly the Trojan War turns out in an unexpected way and this is no longer the Iliad you know. You will see some of the famous Greek heroes set off on different journeys.
Нататък Ilium and Olympos